Ondersteuning & zorg op maat

Een waaier aan ondersteunende mogelijkheden.
Gevarieerde, interne én maatschappelijk geïntegreerde activiteiten.

Aanvaarding

VERBLIJF

Verblijf voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

GES opvang

GES AANBOD

Extra ondersteuning voor gedrags- & emotionele stoornissen.

gehandicapt meisje

DAGCENTRUM

Dagopvang in Villa Kandoe voor mensen met een verstandelijke beperking.

Homepage

Laatste nieuws

We sparen voor de aankoop van een busje zodat we niet altijd beroep moeten doen op externen voor onze activiteiten.  

15000 € van 60000 €